phm. Adam Madej HR
Obecnie pełnione funkcje:
· Z–ca Komendanta Hufca .2011 
· Współpracownik ZKK od 2012 
Ukończone kursy:
· Kurs drużynowych Hufca Kraków - Nowa Huta „W drodze” 2004 
· Kurs Kadry Kształcącej 2008 organizowany przez Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej. 
· Prawo Jazdy Kat. B 2009 
Odznaki:
· Honorowa Odznaka Hufca w stopniu brązowym. 
Grupa metodyczna: Harcerze