phm. Anna Ciężarek HR
Obecnie pełnione funkcje:
· Członek Hufcowej Kapituły Stopni Harcerskich. XII. 2007 
· Członek Namiestnictwa Starszoharcersko–Wędrowniczego „Ruber Ignis” XI.2008 
· Członek ZKK 2009 
Ukończone kursy:
· Kurs Drużynowych „Z Duchem Czasu” VI.2001 
· Kurs Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży.VI.2006 
· Kurs Szczepowych 2006 
· Certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B1 wg ESOKJ 06.2006 
· Prawo Jazdy kat B 11,2008 
· Kurs Kadry Kształcącej „Wierchy” III.2009 
Odznaki:
· Odznaka „zasłużony dla Szczepu Tęczowy” w stopniu brązowym. 
· Honorowa Odznaka Hufca w stopniu brązowym. 
Grupa metodyczna: Harcerze Starsi/ Wędrownicy