hm. Katarzyna Kopeć-Godlewska HR BOKK (BOKK/9K/2011)

Obecnie pełnione funkcje:
· Współpracownik ZKK od 2016, członek ZKK od 2009 
Ukończone kursy:
· Kurs drużynowych zuchowych 
· Kurs Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży 2007 
· Kurs Szczepowych „Howgh” 2008 
· Kurs Kadry Kształcącej 2008 organizowany przez Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej. 
· Kurs Pierwszej Pomocy HSR 2009 
Odznaki:
· Honorowa Odznaka Hufca w stopniu brązowym. 
· Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej (BOKK/9K/2011 19/10/2011) 
Grupa metodyczna: Zuchy