phm. Magdalena Łuszcz HR BOKK (2012)
Obecnie pełnione funkcje:
· Członek Kapituły Stopni Harcerskich Hufca Nowa – Huta 2008 
· Współpracownik ZKK od 2012 
· Członek ZKK od 2012 

Ukończone kursy:
· Kurs drużynowych Hufca Kraków - Nowa Huta „Alma Mater” 2003 
· Kurs drużynowych zuchowych 2003 
· Kurs Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży 2007 
· Kurs Szczepowych „Howgh” 2008 
· Szkolenie Pełnomocników Zagranicznych GK 
· Kurs Kadry Kształcącej organizowany przez Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej 2008 
· Prawo Jazdy Kat. B 
Odznaki:
· Honorowa Odznaka Hufca w stopniu brązowym. 
· Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej (13.07.2012)
Grupa metodyczna: Zuchy