phm. Marek Balon HO BOKK (2/2009)
Obecnie pełnione funkcje:
· Członek HZKK od 2009 
· Członek Rady Naczelnej ZHP 2009 
Ukończone kursy:
· Kurd Drużynowych „Tropy 2003” 
· Prawo Jazdy kat. B 2003 
· Kurs Kadry Kształcącej organizowany przez Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej 2008 
· Szkolenie Sanepid 2008 
· Kurs Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży 2009 
Odznaki:
· Honorowa Odznaka Hufca w stopniu brązowym 
· Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej 20/2009 09.12.2009 
Grupa metodyczna: Harcerze