Start Biwaki

Biwaki

Baza Miejsc Biwakowych

Czyli miejsca, w których jednostki hufca były na biwakach, listę można znaleźć tutaj.
Serdecznie dziękujemy osobom, które podzieliły się wiedzą na temat poszczególnych miejsc, dzięki czemu można było coś więcej o plusach i minusach danej miejscówki. Zachęcamy do korzystania z możliwości edycji, np:

  1. Byliśmy w nowym miejscu, którego nie ma na liście – DOPISZMY JE
  2. jakaś informacja jest nieaktualna – ZAKTUALIZUJMY JĄ sami
  3. mamy lepszą wiedzę, spostrzeżenia i własną opinię, dotyczącą danego miejsca – DOPISZMY JĄ.

Jeśli przypadkiem coś zepsujemy, to w lewym górnym rogu jest opcja „Cofnij”

Krótka instrukcja obsługi biwaku ze strony formalnej

  1. Biwaki/imprezy namiestnictw należy zgłaszać na aktualnie obowiązujących drukach.
  2. W przypadku gdy osoby będące kadrą biwaku nie były jeszcze sprawdzane w rejestrze przestępców na tle seksualnym, należy wraz z kartą biwaku dostarczyć załącznik z danymi do ich sprawdzenia.
  3. Na minimum 10 dni przed terminem wyjazdu należy zgłosić drogą mailową na adres krakownowahuta@zhp.pl intencję organizacji biwaku. Można też skorzystać z formularza w e-Biurze
  4. Zgłoszenie poprawnie wypełnione, sprawdzone i podbite przez Komendanta lub odpowiedniego Z-cę (wg ustaleń w środowiskach), należy dostarczyć do Hufca podczas dyżurów, co najmniej 3 dni przed dniem wyjazdu.
  5. Zgłoszenie biwaku podlega zatwierdzeniu przez Komendanta Hufca lub osobę przez niego upoważnioną. Zgłoszenie po sprawdzeniu, zostanie przesłane przez Komendę Hufca do Komendy Chorągwi.
  6. Rozliczenia biwaków należy składać do Skarbników Szczepów (wg terminów ustalonych w środowiskach), którzy po sprawdzeniu, przekazują je wraz z rozliczeniem środowiska Skarbnikowi Hufca.
  7. Biwaki rozliczamy w miesiącu, w którym się odbywał. W przypadku gdy termin biwaku wypada na przełomie miesiąca np. 30.04 – 02.05, wówczas rozliczenie biwaku przekazujemy z rozliczeniem miesiąca kwietnia.

Na czym polega „rozliczenie biwaku”?

Rozliczenie biwaku polega na przedstawieniu Skarbnikowi Szczepu druku „Rozliczenie biwaku”, gdzie zestawione są wpłaty i koszty poniesione w związku z biwakiem. Dodatkowo należy dostarczyć 2 podpisane przez uczestników listy (odpłatności i uczestnictwa – jako potwierdzenie wpływów) oraz faktury za wydatki (NIE paragony!).

Dokumenty do pobrania

Wzór dokumentuRozszerzenie 
Biwaki  
Karta biwakuDOCXPobierz
Zasady zgłoszeńPDFPobierz
Preliminarz biwakuXLSPobierz
Wzór listy obecności na biwakuXLSPobierz
Wzór listy odpłatności za biwak XLS Pobierz
Rozliczenie biwaku XLS Pobierz
Inne  
Wniosek o sprawdzenie osoby w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnyme-FormularzSkrót

* W drukach nie należy zmieniać rozmiaru ani rodzaju fontów.