Zjazd Hufca - 24.09.2011

Zjazd Hufca Kraków Nowa Huta odbył się 24.09.2011 r. w Gimnazjum nr 48, siedzibie Szczepu "Kolorowy". 

Pełnomocnikiem z K.Ch. był sam komendant hm. Paweł Grabka. Obradom zjazdu przewodniczył phm. Michał Pańszczyk. Komendant hm. P. Grabka wręczył "Honorowe Odznaczenie z okazji Stulecia Harcerstwa w Krakowie" w stopniu srebrnym komendantce hufca hm. Annie Nowak, a komendantom obozów podczas HAL 2011 pamiątkowe dyplomy. Hm. Anna Nowak w podziękowaniu za roczne kierowanie hufcem otrzymała bukiet warzyw i kwiatów. Po wyborze na komendanta hufca phm. Jarosław Porański podziękował zebranym za zaufanie, którym go obdarzono. Zjazd zakończyło pamiątkowe zdjęcie tych co dotrwali do końca obrad, a później zawiązano krąg. 

Po kliknięciu na zdjęcie można zobaczyć powiększenie