Strona główna arrow Finanse

Finanse

Skarbnik Hufca

phm. Aleksandra Tarczydło

Kontakt

Kontakt mailowy krakownowahuta@zhp.pl

Składki członkowskie

Od 1 października 2017 składka członkowska ZHP dla osób z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Kraków-Nowa Huta wynosi 10 zł miesięcznie.

Zuchy i harcerze opłacają składki w swoich gromadach i drużynach, a instruktorzy bezpośrednio w hufcu (gotówką podczas dyżuru bądź przelewem na konto główne Hufca).

W przypadku opłacania składki na konto hufca, bądź odpowiednio na konto śródroczne szczepu, do którego ma się przydział, treść przelewu powinna brzmieć: "Składka członkowska NAZWISKO IMIĘ - rok czy kwartał za jaki uiszcza się wpłatę".

Konto hufca

Konto: BNP PARIBAS nr 80 1750 0012 0000 0000 3265 2646 

Rozliczenia Szczepów

Rozliczenia szczepów w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 18:00-20:00 w lokalu hufca.

Oddając rozliczenie proszę pamiętać, aby dostarczyć:

 • raport kasowy w wersji drukowanej oraz elektronicznej (przesłany na adres mailowy Komendy Hufca)

 • dokumenty kasowe: faktury wraz z załącznikami (listy odbioru, listy obecności), dowody wpłaty na konto, wypłaty z bankomatów, dokumenty akcji zarobkowych

 • rozliczenia biwaków

 • faktury przelewowe i płacone kartą płatniczą

 • wykaz zakupionego sprzętu na dany miesiąc (gdy został zakupiony sprzęt pow. 50zł)

Ważne:
 • Dokumentacja finansowa z poprzedniego miesiąca musi dotrzeć do hufca najpóźniej w dniu rozliczenia szczepu w hufcu.
 • Nie ma możliwości rozliczenia faktur z opóźnieniem (np. faktur styczniowych w marcu) – faktury te nie będą przyjmowane. W tym przypadku należy wziąć ze sklepu duplikat faktury z datą na obecny miesiąc.
 • Nie będą przyjmowane również faktury z błędnymi danymi nabywcy.
 • Poprawne dane nabywcy do faktury: 

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska
Hufiec Kraków-Nowa Huta
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
NIP: 676-234-15-99
 • Dopuszczalne jest pominięcie linijki 'Hufiec Kraków Nowa Huta'. Niedopuszczalna jest żadna inna niezgodność (zły NIP, zły adres - np. ul. Kaczeńcowa 7)
 • Ponieważ pod jednym NIP-em obecnie są dane wszystkich hufców, dlatego za każdym razem sprawdzajcie dane!
 • Nazwa organizacji, tj. „Związek Harcerstwa Polskiego” musi być napisana przed nazwą Chorągwi.
 • Absolutnie zakazane jest używanie słowa „Komenda” w jakimkolwiek miejscu w danych nabywcy.
 • Zakazane jest również stosowanie dopisków do danych.
 
Opisywanie faktur:
 • Faktury obijamy w lewym górnym rogu pieczęcią szczepu
 • Faktury opisujemy: co? kiedy? na co? w jakim celu? zostało zakupione / zużyte / wręczone (nagroda).
 • Pod opisem faktury muszą być dwa podpisy osób potwierdzających (np. komendant i skarbnik szczepu)
 • Do każdej faktury za konsumpcje, kino, basen itp - potrzebna jest imienna lista obecności (z podpisami uczestników)
 • Do każdej nagrody powyżej 10zł - lista odbioru nagród
 
Inne dokumenty:
 • Z rozliczeniem przynosimy również potwierdzania wypłaty środków z bankomatu oraz przekaz pocztowy - potwierdzenie wpłaty na konto.
 • Aby rozliczyć bilety lub paragony za przejazd - robimy listę pt. "zwrot kosztów podróży" (lp, imię nazwisko, kwota, podpis potwierdzający zwrot pieniędzy)
 • Bilet PKP (ważne aby był z NIPem PKP) - jest dokumentem finansowym, opisujemy jak faktury za przejazd, najlepiej bilet przyczepiony do kartki A4 i na niej opis. Zalecane jest jednak kupowanie biletów na fakturę.
 • W momencie wybierania lub wpłacania w danym miesiącu pieniędzy na książeczkę PKO - ksero książeczki
 • Przy zakupie sprzętu powyżej 50 zł należy uzupełnić plik „Wykaz zakupionego sprzętu” i podesłać go na maila Komendy Hufca. Należy dokonać kserokopii lub skanu faktury, na której znajduje się zakupiony sprzęt i dostarczyć mailowo/osobiście do skarbnika hufca.

 

Biwaki

Krótka instrukcja obsługi biwaku ze strony formalnej

Zbiórki publiczne

Zbiórki publiczne prowadzimy na podstawie pozwolenia 2015/959/OR - „Zbiórka publiczna nowohuckich harcerzy".

 
Zgłoszenie:
  Wniosek o udzielenie zgody na zbiórkę publiczną wysyłamy do Komendy Hufca na adres mailowy Komendy minimum 3 dni przed akcją.
 
Przeprowadzenie:
  Po otrzymaniu zgody na zbiórkę od Komendy Hufca można przystąpić do przeprowadzenia akcji.
  W trakcie zbiórki należy pamiętać o podstawowych obowiązkach:
 • 1. Wszyscy kwestujący muszą posiadać identyfikatory.
  Na identyfikatorze muszą się znajdować następujące informacje:
  • imię i nazwisko zbierającego
  • nazwa zbiórki - ZBIÓRKA PUBLICZNA NOWOHUCKICH HARCERZY
  • cel zbiórki - prowadzenie całorocznych zajęć oświatowo-wychowawczych formami pracy charakterystycznymi dla ZHP; podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej; dofinansowanie obozów letnich, zimowisk i biwaków
  • organizator - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Kraków-Nowa Huta
  • numer zbiórki publicznej - 2015/959/OR
  • termin i miejsce prowadzonej zbiórki.
 • 2. Datki zbierane są do nieprzeźroczystych, zaplombowanych skarbon, opisanych informacjami:
  • nazwa środowiska kwestującego (szczep, drużyna itp.)
  • nazwa zbiórki - ZBIÓRKA PUBLICZNA NOWOHUCKICH HARCERZY
  • cel zbiórki - prowadzenie całorocznych zajęć oświatowo-wychowawczych formami pracy charakterystycznymi dla ZHP; podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej; dofinansowanie obozów letnich, zimowisk i biwaków
  • organizator - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Kraków-Nowa Huta
  • numer zbiórki publicznej - 2015/959/OR
  • termin i miejsce prowadzonej zbiórki.
 • 3. Biorący udział w zbiórce muszą być regulaminowo umundurowani, w przypadku osób niepełnoletnich obecny musi być opiekun.
 
Rozliczenie:

Zbiórkę rozliczamy u Skarbników Szczepów dostarczając protokoły przeliczenia pieniędzy oraz w przypadku wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy Szczepu/Hufca, potwierdzenie z banku.

Dokumenty do pobrania

Wszystkie dokumenty są też dostępne w e-Biurze Hufca

Wzór dokumentu Rozszerzenie  
Raport kasowy XLSX Pobierz
Wykaz zakupionego sprzętu  XLS Pobierz
   ODS Pobierz
Zbiórki publiczne    
Zgłoszenie zbiórki publicznej DOC Pobierz
Protokół z przeliczenia pieniędzy (samoliczący - kliknij dwukrotnie w tabelę) DOCX Pobierz
Protokół z przeliczenia pieniędzy PDF Pobierz
Inne    
Instrukcja Lefthand dla kwatermistrzów HAZ i HAL PDF Pobierz
Lista odbioru nagród XLS Pobierz
Biwaki Dokumenty biwaków    

* W drukach nie należy zmieniać rozmiaru ani rodzaju fontów.

Aktualizacja treści: 27.10.2019r.

  ZHP organizacją pożytku publicznego