Strona główna arrow Finanse

Finanse

Skarbnik Hufca

phm. Aleksandra Tarczydło

Kontakt

Kontakt mailowy  ola.tarczydlo@gmail.com

Składki członkowskie

Od 1 października 2017 składka członkowska ZHP dla osób z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Kraków-Nowa Huta wynosi 10 zł miesięcznie.

Zuchy i harcerze opłacają składki w swoich gromadach i drużynach, a instruktorzy bezpośrednio w hufcu (gotówką podczas dyżuru bądź przelewem na konto główne Hufca).

W przypadku opłacania składki na konto hufca, bądź odpowiednio na konto śródroczne szczepu, do którego ma się przydział, treść przelewu powinna brzmieć: "Składka członkowska NAZWISKO IMIĘ - rok czy kwartał za jaki uiszcza się wpłatę".

Konto hufca

Konto: BNP PARIBAS nr 80 1750 0012 0000 0000 3265 2646 

Rozliczenia Szczepów

Rozliczenia szczepów w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 18:00-20:00 w lokalu hufca.

Oddając rozliczenie proszę pamiętać, aby dostarczyć:

 • raport kasowy w wersji drukowanej oraz elektronicznej (przesłany na adres mailowy Komendy Hufca)

 • dokumenty kasowe: faktury wraz z załącznikami (listy odbioru, listy obecności), dowody wpłaty na konto, wypłaty z bankomatów, dokumenty akcji zarobkowych

 • rozliczenia biwaków

 • faktury przelewowe i płacone kartą płatniczą

 • wykaz zakupionego sprzętu na dany miesiąc (gdy został zakupiony sprzęt pow. 50zł)

Ważne:
 • Dokumentacja finansowa z poprzedniego miesiąca musi dotrzeć do hufca najpóźniej w dniu rozliczenia szczepu w hufcu.
 • Nie ma możliwości rozliczenia faktur z opóźnieniem (np. faktur styczniowych w marcu) – faktury te nie będą przyjmowane. W tym przypadku należy wziąć ze sklepu duplikat faktury z datą na obecny miesiąc.
 • Nie będą przyjmowane również faktury z błędnymi danymi nabywcy.
 • Poprawne dane nabywcy do faktury: 

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska
Hufiec Kraków-Nowa Huta
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
NIP: 676-234-15-99
 • Dopuszczalne jest pominięcie linijki 'Hufiec Kraków Nowa Huta'. Niedopuszczalna jest żadna inna niezgodność (zły NIP, zły adres - np. ul. Kaczeńcowa 7)
 • Ponieważ pod jednym NIP-em obecnie są dane wszystkich hufców, dlatego za każdym razem sprawdzajcie dane!
 • Nazwa organizacji, tj. „Związek Harcerstwa Polskiego” musi być napisana przed nazwą Chorągwi.
 • Absolutnie zakazane jest używanie słowa „Komenda” w jakimkolwiek miejscu w danych nabywcy.
 • Zakazane jest również stosowanie dopisków do danych.
 
Opisywanie faktur:
 • Faktury obijamy w lewym górnym rogu pieczęcią szczepu
 • Faktury opisujemy: co? kiedy? na co? w jakim celu? zostało zakupione / zużyte / wręczone (nagroda).
 • Pod opisem faktury muszą być dwa podpisy osób potwierdzających (np. komendant i skarbnik szczepu)
 • Do każdej faktury za konsumpcje, kino, basen itp - potrzebna jest imienna lista obecności (z podpisami uczestników)
 • Do każdej nagrody powyżej 10zł - lista odbioru nagród
 
Inne dokumenty:
 • Z rozliczeniem przynosimy również potwierdzania wypłaty środków z bankomatu oraz przekaz pocztowy - potwierdzenie wpłaty na konto.
 • Aby rozliczyć bilety lub paragony za przejazd - robimy listę pt. "zwrot kosztów podróży" (lp, imię nazwisko, kwota, podpis potwierdzający zwrot pieniędzy)
 • Bilet PKP (ważne aby był z NIPem PKP) - jest dokumentem finansowym, opisujemy jak faktury za przejazd, najlepiej bilet przyczepiony do kartki A4 i na niej opis. Zalecane jest jednak kupowanie biletów na fakturę.
 • W momencie wybierania lub wpłacania w danym miesiącu pieniędzy na książeczkę PKO - ksero książeczki
 • Przy zakupie sprzętu powyżej 50 zł należy uzupełnić plik „Wykaz zakupionego sprzętu” i podesłać go na maila Komendy Hufca. Należy dokonać kserokopii lub skanu faktury, na której znajduje się zakupiony sprzęt i dostarczyć mailowo/osobiście do skarbnika hufca.

 

Biwaki

Krótka instrukcja obsługi biwaku ze strony formalnej

Zbiórki publiczne

Zbiórka publiczna to tak zwana potocznie „akcja zarobkowa". Wniosek o udzielenie zgody na zbiórkę publiczną wysyłamy do Komendy Hufca w tygodniu poprzedzającym akcję zarobkową na adres mailowy Komendy.
Zbiórkę rozliczamy u Skarbników Szczepów dostarczając protokoły przeliczenia pieniędzy oraz w przypadku wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy Szczepu/Hufca, potwierdzenie z banku..

Dokumenty do pobrania

Wzór dokumentu Rozszerzenie  
Raport kasowy XLSX Pobierz
Wykaz zakupionego sprzętu  XLS Pobierz
   ODS Pobierz
Zbiórki publiczne    
Zgłoszenie zbiórki publicznej DOC Pobierz
Protokół z przeliczenia pieniędzy (samoliczący - kliknij dwukrotnie w tabelę) DOCX Pobierz
Protokół z przeliczenia pieniędzy PDF Pobierz
Biwaki    
Karta biwaku DOC Pobierz
  PDF Pobierz
Preliminarz biwaku XLS Pobierz
Wzór listy obecności na biwaku XLS Pobierz
Wzór listy odpłatności za biwak XLS Pobierz
Rozliczenie biwaku XLS Pobierz
Inne    
Instrukcja Lefthand dla kwatermistrzów HAZ i HAL PDF Pobierz
Lista odbioru nagród XLS Pobierz
HAZ 2018 PDF Pobierz
Dokumenty HAZ 2018 PDF Pobierz
Książka finansowa HAZ 2017 XLS Pobierz

* W drukach nie należy zmieniać rozmiaru ani rodzaju fontów.

Aktualizacja treści: 13.05.2019r.

  ZHP organizacją pożytku publicznego