Strona główna arrow Z dawnych lat arrow Instruktorzy

Odeszli...

hm. Zenon Morawiec

W dniu 18.02.2018 roku, w wieku 93 lat, odszedł na Wieczną Wartę hm. Zenon Morawiec. Urodzony 28.08.1924, do harcerstwa wstąpił we wrześniu 1934 roku w Będzinie i od tamtego momentu był z nim związany bez przerwy. W latach 1945-1949 przyboczny 24 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta, drużynowy 71 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Promyka, sekretarz, przyboczny i p.o. hufcowy Hufca Harcerzy Będzin. Następnie działał w Hufcu ZHP Kraków-Nowa Huta pełniąc w nim funkcje drużynowego 202 KDH (1957-1958), z-cy Komendanta Hufca (1957-1958), Komendanta Hufca (1960-1964), Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (1969-1973) i Przewodniczącego Komisji Instruktorskiej (1982-1984).
Po zakończeniu II Wojny Światowej swoje życie związał z Krakowem. Tutaj ukończył studia na Wydziale Politechnicznym Akademii Górniczo-Hutniczej uzyskując tytuł mgr inż. mechanika. Pracę zawodową w krakowskiej Firmie Zieleniewski łączył z działalnością społeczną w Chorągwi Krakowskiej ZHP.
Wychowawca wielu harcerskich pokoleń, odznaczony m. innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP", Budowniczy Nowej Huty, Odznaką "Honoris Gratia".

hm. Roman Wolnik

4.01.2011 zmarł hm. Roman Wolnik.

Ur. 22 grudnia 1927 r. w Stóżówce k/ Gorlic. Zawód geograf – geomorfolog, pracował w Katedrze Geografii Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Harcerz od 1938, instruktor harcerski od 1947 r., zweryfikowany w stopniu podharcmistrza w 1958 r. Stopień harcmistrza przyznany w 1959 r.
Był współtwórcą Hufca Kraków Nowa Huta, zorganizował drużynę przy XI LO – pierwszym liceum, które powstało w Nowej Hucie. Pełnił funkcję namiestnika zuchowego hufca, zastępcy komendanta hufca, a także członka hufcowej komisji rewizyjnej i komisji stopni instruktorskich. Brał udział w pracach Chorągwianej Komisji Prób Instruktorskich.
Współorganizował wraz z żoną hm. Ireną Wolnik szczep harcerski przy SP 115, który przyjął nazwę „Bartoszowcy” im. Bartosza Głowackiego. Od 1969 r. do 1972 r. pełni funkcję komendanta szczepu „Bartoszowcy”. Organizował obozy szczepu, w tym obozy zagraniczne. W ostatnich latach czynnie brał udział w spotkaniach seniorów Hufca Kraków Nowa Huta.
Zmarł 4 stycznia 2011 r. w szpitalu. Pogrzeb odbył się 12 stycznia 2011 na Cmentarzu Batowickim.

hm. Zygmunt Faber

11.02.2010 w wieku 85 lat zmarł hm. Zygmunt Faber, pierwszy hufcowy Hufca ZHP Kraków Nowa Huta.Dh Faber w roku 2009

Zygmunt Faber w 1948 rokuMgr ekonomii, Urodził się 22.09.1925 r. w Jaśle. Do drużyny zuchowej w Białej (obecnie miasto Bielsko-Biała) wstąpił 1.10.1933 r. Przyrzeczenie harcerskie złożył 19.03.1936 r. w 2 Drużynie Harcerzy im. Adama Mickiewicza w Białej. Od 1945 roku drużynowy tejże drużyny, której zmieniono nazwę na 6 DH im. Adama Mickiewicza w Białej. Mianowany podharcmistrzem 15.05.1948 r. W tym czasie pełnił także funkcję zastępcy komendanta hufca w Bielsku. Uczestnik Zjazdu Łódzkiego w 8-10 grudnia 1956 r.

Współorganizator spotkania instruktorskiego powołującego nowy hufiec w Nowej Hucie 14.12.1956 r. Oficjalnie powołany na pierwszego komendanta hufca Kraków Nowa Huta 20.02.1957 r., pełnił tę funkcję do 30.05.1958 r. niesłusznie oskarżony o klerykalizm w komendzie hufca. Oczyszczony z zarzutów w latach 60-tych pełnił funkcję zastępcy komendanta hufca Kraków Powiat. W tym czasie został mianowany harcmistrzem.

Ostatnie lata zaangażowany w ruch seniorów krakowskich i nowohuckich, uczestnik instruktorskich spotkań jubileuszowych Hufca Kraków-Nowa Huta oraz spotkań w „Chacie Szpinaka”.

hm. Józef Niepokój

11.05.2006 roku na Cmentarzu Podgórskim pożegnaliśmy hm. Józefa Niepokoja. Był przez wiele lat instruktorem Hufca ZHP Kraków-Nowa Huta. Prawie od początku istnienia hufca do lat 90-tych nieprzerwanie był przewodniczącym Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

hm. Małgorzata Szymańska

Gosia na Zlocie 75-lecia Harcerstwa KrakowskiegoW nocy z 24 na 25 czerwca 2003 zmarła hm. Małgorzata Szymańska. Była przez wiele lat instruktorem Hufca ZHP Kraków Nowa Huta. Założyła 323 KDH „Pomarańczarnia” z którą to drużyną związała się na wiele lat. Od początku lat 80-tych zaczęła aktywnie pracę w Referacie Harcerskim Hufca Nowa Huta pod kierunkiem ś.p. hm. Wojciecha Brzeskiego. Była współzałożycielem Kręgu Instruktorskiego „Wichry”, z którym to kręgiem przez kilka lat współorganizowała obozy wraz ze swoją drużyną. Brała udział w redakcji gazetki hufcowej „Dziembra” jako odpowiedzialna za szatę graficzną.

Po roku 1989 została komendantką hufca żeńskiego ZHP-1918 Kraków Nowa Huta, a następnie uczestniczyła w pracach Małopolskiego Okręgu ZHR. Była również w latach 1999-2000 komendantką Szczepu ZHR „Ostoja” w Nowej Hucie. Ostatnio pełniła funkcję Przewodniczącej Małopolskiego Okręgu ZHR.

Architekt, pracowała w PKZ. Była radną Dzielnicy XVI Bieńczyce przez 8 lat, pełniła też funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Dzielnicy.

Małgosia była zawsze uczynna, życzliwa wobec innych. Jako osoba nieśmiała nie pozwalała się fotografować. Chętnie służyła swoją pomocą, nie bacząc na brak swojego wolnego czasu.

Zawsze pogodna, nawet w trakcie choroby, która jednak zwyciężyła.

Pogrzeb odbył się 1.07.2003 na Cmentarzu Podgórskim.

hm. Jacek Nawrocki