Strona główna arrow Kto jest kto?

Władze hufca

Komenda Hufca

phm. Marek Balon HO - Komendant

Do niego kierujcie:

- szczepowe sprawy wszelakie,

- zapytania i informacje dotyczące kontaktu z Partnerami m.in. Dzielnicami,

- sprawy związane z akcją Znicz i Chorągiewka,

- sprawy związane z Akcją Letnią i Zimową,

- oraz wszystkie sprawy z którymi nie chcecie się zwracać do pozostałych członków komendy.

 

Kontakt:​ mbaloon@gmail.com

phm. Aleksandra Tarczydło HO - Skarbnik

Do niej kierujcie:

- wszystkie sprawy związane z finansami.

 

Kontakt: ola.tarczydlo@gmail.com


 

phm. Aneta Balon HR - Członek Komendy Hufca ds. programowych

 

Do niej kierujcie:

- sprawy związane z programem hufca,

- zapytania odnośnie zadań na stopnie dot. programu,

- zapytania i informacje odnośnie pracy takich zespołów hufca jak Namiestnictwa oraz Harcerski Klub Ratowniczy​

 

Kontakt: aneta.balon01@gmail.com

hm. Dominika Dąbrowska-Hojnor HO - z-ca komendanta ds. pracy z kadrą

Do niej kierujcie:

- zapytania odnośnie chęci pracy w zespołach hufca,

- zapytania odnośnie zadań na stopnie,

- zapytania i informacje odnośnie pracy takich zespołów hufca jak ZKK, KSI oraz KSH​,

- oraz wszystkie sprawy związane z rozwojem, motywacją i pracą z kadrą​

 

Kontakt:​ dominika.dabrowska.hojnor@gmail.com

 

phm. Karol Kuźniarowski HR - Członek Komendy Hufca ds.organizacyjnych

Do niego kierujcie:

- sprawy związane z dyżurami szczepów,

- zapytania o korzystanie z lokali hufca,

- sprawy związane z kwatermistrzostwem,

- oraz wszelkie inne rzeczy organizacyjno - logistyczne.

 

 

hm. Katarzyna Pucułek HR - Członek Komendy

Do niej kierujcie:

- zapytania i informacje odnośnie pracy ZKK,

- zapotrzebowanie na kursy i warsztaty,

- chęć prowadzenia zajęć na kursach i warsztatach,

- chęć pracy w kadrze kursów i warsztatów,

 

Kontakt:​ kasia.puculek@gmail.com

 

 

Wszelkie sprawy do Komendy Hufca prosimy przesyłać na adres

komenda.hufca.nh@gmail.com lub krakownowahuta@zhp.pl.
 

W Hufcu powołana też jest phm. Wiktoria Hernik - Szef Biura

Do niej kierujcie:

- zapytania dotyczące dokumentacji hufca,

- zapytania dotyczące ewidencji ZHP.

 

Kontakt: krakownowahuta@zhp.pl

Komisja Rewizyjna

 

phm. Rafał Hojnor - Przewodniczący

phm. Marzena Zawilińska - Zastępca Przewodniczącego

 
 

phm. Michał Pańszczyk - Sekretarz

phm. Aneta Korfel

 
 

pwd. Maciej Bielski

 

 Rada Hufca

Przy Komendzie Hufca funkcjonuje Rada Hufca, reprezentująca zdanie środowisk.

W skład Rady Hufca wchodzą (powołani rozkazem Komendanta Hufca):
1)    Komendant Hufca i członkowie Komendy
2)    Komendanci szczepów.
W spotkaniach Rady Hufca mogą ponadto uczestniczyć:
1)    Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej
2)    Przedstawiciele stałych zespołów Hufca
3)    Członkowie komend szczepów
4)    Goście zaproszeni przez Komendanta Hufca

 

Obecny skład Rady:

phm. Marek Balon HO Komendant Hufca
hm. Dominika Dąbrowska-Hojnor HO Z-ca Komendanta Hufca
phm. Aleksandra Tarczydło HO Skarbnik Hufca
phm. Karol Kuźniarowski HR Członek Komendy
phm. Aneta Balon HR Członek Komendy
hm. Katarzyna Pucułek HR Członek Komendy
pwd. Julia Gosławska HO Komendantka Szczepu „Bartoszowcy”
phm. Paweł Zieliński HO Komendant Szczepu „Orogen”
phm. Ewa Sobolewska HO Komendantka Szczepu „Halny”
phm. Aneta Jędrszczyk HO Komendantka Szczepu „Unia”
phm. Piotr Turbasa HR Komendant Szczepu „Tęczowy”
pwd. Anna Leks HO Komendantka Szczepu „Kolorowy”