Strona główna arrow Kto jest kto?

Władze hufca

Komenda Hufca

hm. Dominika Dąbrowska-Hojnor - Komendantka
Kierujcie do niej:
- sprawy związane z formalnościami (opinie, zaświadczenia, rejestry)
- sprawy związane z kontaktami z Parterami zewnętrznymi - Dzielnice, Szkoły, Urzędy i wewnętrznymi - GK, Chorągiew, inne Hufce
- sprawy związane ze Szczepami
- sprawy związane z HAL/HAZ
- niecodzienne przedsięwzięcia
- i co tylko potrzebujecie :)

Kontakt: dominika.dabrowska-hojnor@zhp.net.pl

phm. Ewa Sobolewska - z-ca Komendanta Hufca ds. programu
Kierujcie do niej:
- sprawy związane z programem hufca,
- sprawy związane z programem chorągwi, GK lub imprezami zewnętrznymi,
- zapytania odnośnie zadań na stopnie dot. programu,
- zapytania odnośnie odznaczeń, nagród i wyróżnień (hufcowych, chorągwianych, GK i zewnętrznych),
- zapytania i informacje odnośnie pracy takich zespołów hufca jak Namiestnictwa, Harcerski Klub Ratowniczy, Kapituła Odznaczeń, Zespół Programowy oraz Zespół Promocji

Kontakt: ewa.sobolewska@zhp.net.pl

phm. Aleksandra Tarczydło - Skarbnik Hufca
Kierujcie do niej:
- pytania związane z finansami

Kontakt: aleksandra.tarczydlo@zhp.net.pl

phm. Wiktoria Hernik - członkini Komendy ds. pracy z kadrą i kształcenia
Kierujcie do niej:
- zapytania odnośnie chęci pracy w zespołach hufca,
- zapytania odnośnie zadań na stopnie na poziomie hufcowym,
- zapytania i informacje odnośnie pracy takich zespołów hufca jak ZKK, KSI, KSH oraz KO,
- wszystkie sprawy związane z rozwojem, motywacją i pracą z kadrą,
- zapotrzebowanie na kursy i warsztaty,
- chęć prowadzenia zajęć oraz pracy w kadrze na kursach i warsztatach.

Kontakt: wiktoria.hernik@zhp.net.pl

pwd. Mateusz Wróblewski - Kwatermistrz Hufca, Członek Komendy
Kierujcie do niego:
- sprawy sprzętowe i techniczne
- pytania dot. dyżurów szczepów
- pytania dot. turystyki - nie tylko pod względem wykorzystywanego ekwipunku.

Kontakt: wroblewski.mateusz@zhp.net.pl

 

Wszelkie sprawy do Komendy Hufca prosimy przesyłać na adres

krakownowahuta@zhp.pl.
 

W Hufcu powołany też jest Szef Biura - hm. Jarosław Porański

Do niego kierujcie:

- zapytania dotyczące dokumentacji hufca,

- zapytania dotyczące ewidencji ZHP.

 

Kontakt: krakownowahuta@zhp.pl

Komisja Rewizyjna

 

phm. Marzena Zawilińska - Przewodnicząca

phm. Michał Trestka - Zastępca Przewodniczącej

 
 

phm. Michał Pańszczyk - Sekretarz

hm. Ewa Job

 
 

pwd. Wojciech Szydłowski

 

Rada Hufca

Przy Komendzie Hufca funkcjonuje Rada Hufca, reprezentująca zdanie środowisk.

W skład Rady Hufca wchodzą (powołani rozkazem Komendanta Hufca):
1)    Komendant Hufca i członkowie Komendy
2)    Komendanci szczepów.
W spotkaniach Rady Hufca mogą ponadto uczestniczyć:
1)    Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej
2)    Przedstawiciele stałych zespołów Hufca
3)    Członkowie komend szczepów
4)    Goście zaproszeni przez Komendanta Hufca

 

Terminy spotkań: 16.10, 20.11, 18.12, 15.01, 19.02, 13-15.03, 15.04, 13.05, 17.06

 

Obecny skład Rady:

hm. Dominika Dąbrowska-Hojnor HO Komendantka Hufca
phm. Ewa Sobolewska HR z-ca Komendantki Hufca, Komendantka Szczepu „Halny”
phm. Aleksandra Tarczydło HO Skarbnik Hufca
phm. Wiktoria Hernik HO Członek Komendy
pwd. Mateusz Wróblewski HO Członek Komendy
pwd. Julia Gosławska HO Komendantka Szczepu „Bartoszowcy”
pwd. Adam Wiśniak HO Komendant Szczepu Czerwonych Maków
phm. Mateusz Król HR Komendant Szczepu „Orogen”
phm. Aneta Jędrszczyk HO Komendantka Szczepu „Unia”
phm. Aleksandra Wilk HO Komendantka Szczepu „Tęczowy”
pwd. Anna Leks HO Komendantka Szczepu „Kolorowy”