Strona główna arrow Namiestnictwa

Namiestnictwa

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju hufca, jednym z celów w zakresie programu jest "Podniesienie jakości i skuteczności pracy metodą harcerską w gromadach, drużynach, szczepach i zespołach instruktorskich", poprzez m.in.:

  • Pracę Namiestnictw prezentujących nowe i atrakcyjne formy realizacji programu.

Więcej informacji o tym, co się dzieje w poszczególnych namiestnictwach można znaleźć w stosownych zakładkach.