Strona główna arrow Dokumenty arrow Biwaki

Biwaki

Krótka instrukcja obsługi biwaku ze strony formalnej:
  1. Biwaki/imprezy namiestnictw należy zgłaszać na aktualnie obowiązujących drukach.
  2. W przypadku gdy osoby będące kadrą biwaku nie były jeszcze sprawdzane w rejestrze przestępców na tle seksualnym, należy wraz z kartą biwaku dostarczyć załącznik z danymi do ich sprawdzenia.
  3. Zgłoszenie poprawnie wypełnione, sprawdzone i podbite przez Komendanta lub odpowiedniego Z-cę (wg ustaleń w środowiskach), należy dostarczyć do Hufca podczas dyżurów - ŚRODA w godz. 18:00-20:00. Jednak nie później niż w środę poprzedzającą biwak.
  4. Zgłoszenie po sprawdzeniu, zostanie przesłane przez Komendę Hufca do Komendy Chorągwi.
  5. Mile widziane przesłanie wcześniej wersji elektronicznej na mail komenda.hufca.nh@gmail.com.
  6. Rozliczenia biwaków należy składać do Skarbników Szczepów (wg terminów ustalonych w środowiskach), którzy po sprawdzeniu, przekazują je wraz z rozliczeniem środowiska Skarbnikowi Hufca.
  7. Biwaki rozliczamy w miesiącu, w którym się odbywał. W przypadku gdy termin biwaku wypada na przełomie miesiąca np. 30.04 - 02.05, wówczas rozliczenie biwaku przekazujemy z rozliczeniem miesiąca kwietnia.

Na czym polega "rozliczenie biwaku"?

Rozliczenie biwaku polega na przedstawieniu Skarbnikowi Szczepu druku "Rozliczenie biwaku", gdzie zestawione są wpłaty i koszty poniesione w związku z biwakiem. Dodatkowo należy dostarczyć 2 podpisane przez uczestników listy (odpłatności i uczestnictwa - jako potwierdzenie wpływów) oraz faktury za wydatki (NIE paragony!).

Dokumenty do pobrania

Wzór dokumentu Rozszerzenie  
Biwaki    
Karta biwaku DOC Pobierz
  PDF Pobierz
Preliminarz biwaku XLS Pobierz
Wzór listy obecności na biwaku XLS Pobierz
Wzór listy odpłatności za biwak XLS Pobierz
Rozliczenie biwaku XLS Pobierz
Inne    
Formularz na dane potrzebne do sprawdzenia w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym DOCX Pobierz

* W drukach nie należy zmieniać rozmiaru ani rodzaju fontów.