Strona główna arrow KSI, KSH, ZKK

Inne zespoły i instruktorzy mianowani w hufcu

Zespół Programowy Hufca

phm. Aneta Balon - Przewodnicząca Zespołu

phm. Jolanta Gosławska
pwd. Tomasz Matlęga
pwd. Karolina Marat
phm. Beata Róg

Kapituła Odznaczeń Hufca

phm. Ewa Kuźniarowska - Przewodnicząca

hm. Katarzyna Pucułek
phm. Ewa Sobolewska

Kontakt: odznakikrakownh@zhp.net.pl
Informacje o odznaczeniach

Instruktor Hufca ds. Zagranicy

phm. Magdalena Łuszcz HR

Harcerski Klub Ratowniczy "Nowa Huta"

Szef Harcerskiego Klubu Ratowniczego - pwd. Przemysław Gędźba HR, Witryna 

Rzecznik Prasowy Hufca

phm. Piotr Górniak (telefon 695 705 636, adres mailowy piotr.gorniak@zhp.net.pl)

Zespół ds. Promocji Hufca

phm. Magdalena Furtak - Szef Zespołu

phm. Piotr Górniak
phm. Monika Rokicka
pwd. Matylda Hojnor
pwd. Karolina Marat
pwd. Magdalena Marzec
dh Julian Wieczorek
 

Kontakt: zespolpromocjinowahuta@gmail.com

Harcerski Krąg Starszyzny przy Hufcu Kraków Nowa Huta

hm. Ewa Job HR - Przewodnicząca Kręgu

Główny Administrator Ewidencji Hufca

phm. Agata Jankowska HR

 

Kwatermistrz Hufca

phm. Karol Kuźniarowski HR

Webmaster Hufca

hm. Anita Regucka-Fleming HR, email