Strona główna arrow KSI, KSH, ZKK

Inne zespoły i instruktorzy mianowani w hufcu

Zespół Programowy Hufca Kraków-Nowa Huta

phm. Ewa Sobolewska - Szefowa Zespołu

phm. Aneta Balon
phm. Jolanta Gosławska
phm. Agnieszka Madetko-Kurczab
phm. Beata Róg
phm. Dawid Zaporowski
pwd. Karolina Marat
pwd. Dariusz Pronobis

Zespół ds. Wsparcia Szczepów Hufca Kraków-Nowa Huta

hm. Piotr Salwiński - Szef Zespołu

hm. Andrzej Grabowski
hm. Rafał Hojnor
phm. Karol Kuźniarowski

Instruktor Hufca ds. Zagranicy

hm. Magdalena Łuszcz HR

Koordynator Projektu "Świetlice"

phm. Paulina Trestka

Zespół ds. pozyskiwania środków

phm. Marek Balon - Szef Zespołu

Harcerski Klub Ratowniczy "Nowa Huta"

Szefostwo Harcerskiego Klubu Ratowniczego:
pwd. Przemysław Gędźba HR - szef (przemyslaw.gedzba@zhp.net.pl)
Natalia Mastalerz
Weronika Brus

Zespół ds. Promocji Hufca

phm. Monika Rokicka
pwd. Matylda Hojnor
pwd. Karolina Marat
pwd. Magdalena Marzec
dh Julian Wieczorek
 

Kontakt: promocjanh@zhp.net.pl

Harcerski Krąg Starszyzny przy Hufcu Kraków Nowa Huta

hm. Ewa Job HR - Przewodnicząca Kręgu

 

Szef Biura

hm. Jarosław Porański HR

 

Główny Administrator Ewidencji Hufca

phm. Agata Jankowska HR

 

Kwatermistrz Hufca

pwd. Mateusz Wróblewski HO (Szef Zespołu Kwatermistrzowskiego)

 

Webmaster Hufca

hm. Anita Regucka-Fleming HR, email