Start Co robimy?

Co robimy?

Hufiec Kraków – Nowa Huta im. Mariusza Zaruskiego to terytorialna wspólnota gromad, drużyn, kręgów i innych jednostek organizacyjnych, działających na terenie pięciu dzielnic Krakowa (XIV – Czyżyny, XV – Mistrzejowice, XVI – Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie  oraz XVIII – Nowa Huta).

Głównymi zadaniami Hufca jest:
1) budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty gromad, drużyn i kręgów,
2) wychowanie, kształcenie i wspieranie drużynowych i funkcyjnych,
3) pozyskiwanie i motywowanie kadry,
4) inicjowanie i wzmacnianie działalności programowej i metodycznej podstawowych
jednostek organizacyjnych,
5) wspieranie gromad, drużyn, kręgów, szczepów i związków drużyn w organizowaniu akcji letniej i zimowej,
6) koordynację, nadzór i systematyczną ocenę podległych jednostek organizacyjnych
w zakresie zgodności z celami, zasadami i regulaminami ZHP i metodą harcerską,
7) współpracę z władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,
8) pozyskiwanie środków finansowych i materialnych.

Więcej w Statut ZHP

Łącznie Hufiec Kraków – Nowa Huta liczy prawie 900 zuchów, harcerzy i instruktorów, a w jego strukturę organizacyjną wchodzi kolejno:

  • 7 Szczepów
  • 2 Jednostki Samodzielne (środowisko Nieprzetartego Szlaku)
  • 4 Namiestnictwa
  • 10 Agend i Zespołów
  • 5 Instruktorów, działających na pojedynczych funkcjach

Nasza działalność opiera się głównie na założeniach zawartych w Strategii Hufca na lata 2019-2023, która została zatwierdzona przez Zjazd Zwykły Hufca w dniu 08.09.2019 r.