Start Namiestnictwo Starszoharcerskie RUBER IGNIS

Namiestnictwo Starszoharcerskie RUBER IGNIS

Zespół Namiestnictwa:

  • pwd. Karolina Marat – Namiestniczka
  • phm. Piotr Górniak
  • phm. Wojciech Szydłowski

Adres mailowy: ruber.ignis@zhp.net.pl

Strona na Facebooku

Plan pracy namiestnictwa na rok 2019/2020

Do namiestnictwa należy 8 drużyn starszoharcerskich należących do siedmniu środowisk Hufca Kraków-Nowa Huta.

Szczep Bartoszowcy
  • 369 KDSH RABAN im. Franciszka Blachnickiego
Szczep Czerwonych Maków
  • 375 KDSH Ursa Major
Szczep Halny
  • 377 KDSH Hikaru
Szczep Kolorowy
  • 262 KDSH Czarne Wilki im. Józefa Grzesiaka
Szczep Orogen
  • 327 KDSH Bezdroża im. Wawrzyńca Żuławskiego
Szczep Tęczowy
  • 335 KDSH Niewidzialni im. Mieczysława Karłowicza
Szczep Unia
  • 316 KDSH Legion im. Cichociemnych

Obrzędowość Namiestnictwa – „Walka o Płomień”

Obrzędowość Namiestnictwa została opracowana na początku jego działalności i jest ściśle związana z ogniem. Opiera się ona na zdobywaniu przez drużyny Znaczków Namiestnictwa w trzech stopniach: Płomień Żółty, Płomień Pomarańczowy oraz Płomień Czerwony.

„Drużyna Żółtego Płomienia” to drużyna młoda, która jeszcze nie ma sprecyzowanych planów na przyszłość, bądź je ma, ale do ich realizacji będzie potrzebowała więcej zapału i entuzjazmu, ze strony każdego z jej członków. Drużyna taka spełnia do 59% wymagań określonych w regulaminie rywalizacji Namiestnictwa.

„Drużyna Pomarańczowego Płomienia” to drużyna dobrze działająca, spełniająca od 60 do 84% wymagań określonych w regulaminie rywalizacji. Jest to drużyna, która ma już dość dobrze sprecyzowane plany na przyszłość, ale do ich realizacji potrzebuje jeszcze sporo pomocy z zewnątrz.

„Drużyna Czerwonego Płomienia” jest to drużyna najlepiej działająca, spełniająca min. 85% wymagań określonych w regulaminie rywalizacji. Jest to drużyna działająca bez zastrzeżeń, stanowiąca wzór dla pozostałych. Drużynowy jak i cała drużyna dobrze wiedzą, na czym polega ich harcerska służba, dzięki temu mogą w pełni realizować swoje plany, dążąc do doskonałości.

Wraz z mianem drużyna otrzymuje znaczek- symbol, płomień w odpowiednim kolorze. Znaczek ten nosi się w prawym rogu, prawej klapy od kieszeni.

Wraz z mianem drużyna otrzymuje znaczek- symbol, płomień w odpowiednim kolorze. Znaczek ten nosi się w prawym rogu, prawej klapy od kieszeni. Namiestnictwo „Ruber Ignis” nadaje tytuł i odznaczenie na okres jednego roku harcerskiego, dlatego też istnieje możliwość zdobycia wyższego miana jak i stracenie zapracowanego płomienia.