Składki 2021

UDOSTĘPNIJ
/
518

W 2021 składka członkowska ZHP dla osób z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Kraków-Nowa Huta wynosi 30 zł kwartalnie

Składkę należy wpłacić do 20 dnia kwartału, odpowiednio:
20 stycznia 2021 r.
20 kwietnia 2021 r.
20 lipca 2021 r.
20 października 2021 r.
LUB
w pierwszym kwartale za cały rok z góry.

Nie opłacenie składki w terminie powoduje usunięcie z systemu TIPI oraz brak ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku opłacania składki na konto hufca, bądź odpowiednio na konto śródroczne szczepu, do którego ma się przydział, treść przelewu powinna brzmieć:
składka członkowska IMIĘ NAZWISKO – okres opłaty (przykład: składka członkowska MARIUSZ ZARUSKI I-XII 2020)

Konto hufca:
(BNP PARIBAS) 80 1750 0012 0000 0000 3265 2646

Hufiec Kraków – Nowa Huta
ul. Kaczeńcowa 7 31-831 Kraków