Start Składki instruktorskie

Składki instruktorskie

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość składki ustalona jest dla każdej chorągwi indywidualnie, w Hufcu Kraków – Nowa Huta wysokość składki to 30 zł / kwartał.

W przypadku opłacania składki na konto hufca, bądź odpowiednio na konto śródroczne szczepu, do którego ma się przydział, treść przelewu powinna brzmieć:
składka członkowska IMIĘ NAZWISKO – okres opłaty (przykład: składka członkowska MARIUSZ ZARUSKI I-XII 2020)

Konto hufca:
(BNP PARIBAS) 80 1750 0012 0000 0000 3265 2646

Hufiec Kraków – Nowa Huta
ul. Kaczeńcowa 7 31-831 Kraków