Start Historia

Historia

Z dawnych lat…

Pierwsze dokumenty

Upoważnienie dla pierwszego hufcowego, z 1956 roku (format JPG, 254KB)

Pierwsze rozkazy

Pierwszy rozkaz w Hufcu Kraków-Nowa Huta, z dn. 22.02.1957 roku (format RTF, 8 kB). Zachowano dokładną treść poprawiając tylko ewidentne literówki. Rozkazy były wtedy pisane na maszynie na kilku kartkach przebitkowych (bardzo nietrwałe, słabo czytelne). Proszę zwrócić uwagę na datę – w tych czasach wszelkie „odchylenia” do imperialistycznej metodyki skautów brytyjskich było ścigane przez odpowiednie służby. Szkoła ogólnokształcąca to obecne XI LO; hutnicza, budowlana – to technika, niektóre szkoły zmieniały siedzibę (np SP 52 przeniosła się na os. Dywizjonu 303). 
W rozkazie L2 (1.03) nadano numery (ale kolejne 1. 2. itp) drużynom męskim i powołano drużynowych oraz powołano 2 drużyny męskie zuchowe (1. przy SP 83, 2. przy SP 81, rozpoczęła działalność biblioteka hufca.
W rozkazie L3 (1.04) nadano numery drużynom żeńskim (też 1., 2. itd), zwołano zbiórkę instruktorów 12.04 celem wyborów wstępnych do Komendy Chorągwi oraz podano informację o zbiórkach Kręgu Instruktorskiego (piątki 19.30).
W L4 (8.05) ostatnim przed wakacjami zmiany drużynowych i w KH, pobieranie składek (0,5 zł harcerze, 5 zł instruktorzy miesięcznie), zarządzenia związane z akcją obozową oraz przyznanie stopni młodzika 28 osobom z 8 drużyn.

hm. Jacek Nawrocki