Start Składki

Składki

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość składki ustalona jest dla każdej chorągwi indywidualnie, w Hufcu Kraków – Nowa Huta wysokość składki to 30 zł / kwartał.

Składki należy wpłacać zgodnie z informacją od drużynowego przelewem lub gotówką.

W ramach opłacanej składki zuchy i harcerze są ubezpieczeni polisą NNW obowiązującą w czasie aktywności harcerskich.

Informator o składkach członkowskich: składki członkowskie  – INFORMATOR  ZHP