Start Składki

Składki

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich.

W 2021 składka członkowska ZHP dla osób z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Kraków-Nowa Huta wynosi 30 zł kwartalnie.

Składkę należy wpłacić do 20 dnia kwartału, odpowiednio:
20 stycznia 2021 r.
20 kwietnia 2021 r.
20 lipca 2021 r.
20 października 2021 r.
LUB
w pierwszym kwartale za cały rok z góry.
Nie opłacenie składki w terminie powoduje usunięcie z systemu TIPI oraz brak ochrony ubezpieczeniowej.

W ramach opłacanej składki zuchy i harcerze są ubezpieczeni polisą NNW obowiązującą w czasie aktywności harcerskich.

Składki opłaca się przelewem – szczegółowych informacji udzielają drużynowi.

Informator o składkach członkowskich: składki członkowskie  – INFORMATOR  ZHP