Start Partnerzy

Partnerzy

Instytucje współpracujące, przyjaciele, sponsorzy

Fundusze Europejskie Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych powstała dzięki wsparciu z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Kraków-Nowa Huta realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Działamy na terenie wszystkich dzielnic nowohuckich, wykaz szkół z odnośnikami do szczepów znajduje się w zakładce „Drużyny i gromady”.

Porozumienie Dzielnic Nowohuckich

Dzielnica XIV – Czyżyny
Dzielnica XV – Mistrzejowice
Dzielnica XVI – Bieńczyce
Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie
Dzielnica XVIII – Nowa Huta

Partnerzy Harcerscy

Oddział Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji „Kaczeńcowa 7”
Sklep Harcerski „Sqadnica”
Harcerski sklep „Scouties”