Start Zapisz dziecko do ZHP

Zapisz dziecko do ZHP

Co zrobić, aby wstąpić do ZHP?

Krok 1
Gromady zuchowe i drużyny harcerskie oraz starszoharcerskie działają przy szkołach publicznych. Rodzic poszukujący drużyny, do której mogłoby należeć dziecko, pierwsze kroki powinien skierować do szkoły, w której dziecko się uczy. Najlepiej zorientowaną osobą w szkole jest oczywiście Dyrektor Placówki oraz nauczyciele.

Krok 2
Jeśli w szkole nie ma drużyny zapraszamy do skorzystania z naszej internetowej mapy jednostek oraz kontaktu ze szczepami, działającymi w dzielnicach:
Szczep Bartoszowcy – Dzielnica XVI
Szczep Czerwonych Maków – Dzielnica XVIII
Szczep Halny – Dzielnice XIV i XV
Szczep Kolorowy – Dzielnice XIV i XVIII
Szczep Orogen – Dzielnice XVII i XVIII
Szczep Tęczowy – Dzielnica XVIII
Szczep Unia – Dzielnica XV i XVI
Gromada i Drużyna Nieprzetartego Szlaku – Zespół Szkół Specjalnych nr 14 (os. Sportowe)

Po wybraniu drużyny zachęcamy do kontaktu mejlowego ze szczepem – zostaną przekazane dokładne informacje dotyczące zbiórek.

Krok 3
Zapraszamy na pierwszą zbiórkę! Tutaj rozpoczyna się wielka PRZYGODA!

Związek Harcerstwa Polskiego wymaga pisemnej zgody rodziców na przynależność dziecka do ZHP, każdy członek ZHP musi także posiadać regulaminowe umundurowanie oraz regularnie opłacać składki członkowskie. Szczegółowe informacje o wszelkich formalnościach przekazują drużynowi.