Hufiec Nowa Huta w ramach ZHP dla Ukrainy – kwiecień 2022

UDOSTĘPNIJ
/
417

Cały czas aktywnie działamy, pomagamy, wspieramy!

Nasze jednostki prowadzą systematyczną pracę harcerską – spotykamy się na zbiórkach, warsztatach, biwakach.

Działamy także tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni – w minionym miesiącu nasi wędrownicy i instruktorzy:

  • bardzo aktywnie działali w punkcie informacyjnym na Dworcu Głównym organizowanym przez Chorągiew Krakowska ZHP im. Tadeusza Kościuszki (jako wolontariusze i koordynatorzy)
  • udzielali pomocy i wszechstronnego wsparcia gościom z Ukrainy, którzy mieszkają w hostelu w naszym lokalu Kaczeńcowa 7.

Cały czas pełnimy rozpoczętą służbę. Potrzebujemy pomocy w punkcie na dworcu – jako wolontariusze mogą zgłaszać się także osoby niezrzeszone (niebędące członkami ZHP):

WOLONTARIAT – SŁUŻBA W PUNKCIE NA DWORCU PKP Wolontariuszami mogą być osoby od 16 r. ż. Poszukujemy osób, które znają język ukraiński, rosyjski lub angielski. Zgłoszenia