Start Namiestnictwo Harcerskie ORLA PERĆ

Namiestnictwo Harcerskie ORLA PERĆ

Zespół Namiestnictwa:

 • pwd. Wiktoria Wyrwa – Namiestniczka
 • pwd. Rafał Żak

Adres mailowy: namiestnictwo.orla.perc@zhp.net.pl

Strona na Facebooku

Ważne:

 • Grupa dla kadry namiestnictwa

Drużyny należące do namiestnictwa:

Szczep Bartoszowcy
 • 307 KDH „Azymut” im. gen. M. Zaruskiego
Szczep Czerwonych Maków
 • 258 KDH „Brzask”
Szczep Halny
 • 217 KDH „Evelienn” im. Stanisława Broniewskiego „Orsza”
 • 337 KDH „Atlantis Nesos” im. hm. Marii Łyczko „Szara”
Szczep Kolorowy
 • 263 KDH „Zawiszacy” im. hm. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”
Szczep Orogen
 • 300 KDH „Zawrat” im. Bronisława Czecha
 • 305 KDH „Odkrywcy Nieznanych Szlaków” im. Pawła Strzeleckiego
Szczep Tęczowy
 • 207 KDH „Żagiew” im. Marii Konopnickiej
 • 208 KDH „Hakratury” im. Kazimierza Pułaskiego
 • 346 KDH „Destemido” im. Wandy Rutkiewicz
Szczep Unia
 • 302 KDH„Połonina” im. Janka Bytnara
 • 317 KDH „Akka Larentia” im. Lady Olave Baden-Powell
 • 212 KDH „Drakkar” im. Emilii Plater