Start Czym jest harcerstwo?

Czym jest harcerstwo?

Związek Harcerstwa Polskiego stwarza możliwość do wszechstronnego rozwoju dla dzieci i młodzieży z terenu całej Polski.
Już dziś także i Państwa dziecko może dołączyć do naszej organizacji!

ZHP to nie tylko organizacja dzieci i młodzieży, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniamy w aktualnych i nowoczesnych programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży. Wartości te tworzą kodeks postępowania oraz kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji, w budowanych indywidualnie próbach na kolejne – harcerskie i instruktorskie – stopnie.

W każdej drużynie i gromadzie budowany jest program działania mający na celu realizację postawionych sobie wspólnie celów wychowawczych. Jest realizowany głównie przez zdobywanie zuchowych i harcerskich sprawności, znaków służb, uprawnień państwowych, realizację zadań zespołowych i projektów.
Nasza aktywność wynika z misji Związku Harcerstwa Polskiego, którą jest „wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”.

Wychowanie w ZHP, mające już ponad 100-letnią historię, odbywa się w czterech pionach:
· zuchy (6-10 lat)
· harcerki harcerze (11-13 lat)
· harcerki harcerze starsi (14–16 lat)
· wędrowniczki wędrownicy (16-21 lat)
w podstawowych jednostkach organizacyjnych, czyli w GROMADACH DRUŻYNACH. Jednostki te samodzielnie realizują zadania wychowawcze, a wspierane są przez wspólnotę jaką tworzą SZCZEPY harcerskie. HUFIEC obejmuje z kolei kilka szczepów, działających na terenie tej samej dzielnicy – w naszym przypadku na terenie Nowej Huty.

Podstawową formą działania gromad i drużyn są ZBIÓRKI – odbywają się one zazwyczaj raz w tygodniu, w najbliższej szkole.

Wykaz szkół na terenie Nowej Huty, w których działają drużyny i gromady wraz z odnośnikami do szczepów, znajdziecie Państwo w zakładkach szczepów. Informacja o szczepie zawiera wykaz drużyn, email kontaktowy, nazwisko komendanta, który udzieli Państwu wszelkich informacji.

Gdy będą już Państwo przekonani, że warto wysłać swoje dziecko do gromady lub drużyny, to zachęcamy do częstych rozmów z DRUŻYNOWYM. Jest  to osoba prowadząca daną jednostkę i odpowiednio przeszkolona do pełnienia tej funkcji. Drużynowemu pomaga zazwyczaj PRZYBOCZNY.   Razem odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania, przekażą Wam do wypełnienia ZGODĘ na udział dziecka w zbiórkach, poinformują o SKŁADKACH oraz pomogą skompletować MUNDUR dla Waszej pociechy.