Start Komendanci Hufca

Komendanci Hufca

od 20 II 1957
phm. Zygmunt Faber

od 30 V 1958 p.o. Komendant Hufca
phm. Juliusz Langner,
od 20 X 1958 Komendant Hufca

od 15 XI 1959
hm. Adam Balon

od 12 IV 1960
phm. Zbigniew Mułka

od 1 X 1960
hm. Zenon Morawiec

od 15 IV 1967
hm. Stanisława Dutka

od 22 II 1969
hm. Juliusz Langner

od 12 X 1977
phm./hm. Ewa Przeniosło

od 30 XI 1980
hm. Jerzy Kujawski

od 4 I 1983
hm. Tadeusz Przybylski

od 17 XI 1984
hm. Ryszard Krawczyk

od 6 XII 1986
hm. Adam Micek
(26 XI 1988, 12 XII 1992 ponownie wybrany)

od 18 XII 1993
phm./hm. Sławomir Barszcz

od 14 X 1995
hm. Ryszard Turek
(15 XI 1997 ponownie wybrany do 8 IX 1998)

od 8 IX 1998 p.o. Komendantka Hufca
phm./hm. Małgorzata Janczur
(od 10 X 1998 Komendantka, 16 X 1999 ponownie wybrana)

od 12 X 2003
hm. Jacek Nawrocki

od 22 X 2005
phm. Dorota Czernek-Zaczyńska

od 16 X 2010
hm. Anna Nowak

od 24 IX 2011
phm./hm. Jarosław Porański

od 13 IX 2015
phm. Marek Balon

od 8 IX 2019
hm. Dominika Dąbrowska – Hojnor