Start Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Komisji Stopni Instruktorskich

  • hm. Beata Madej – Przewodnicząca
  • hm. Jarosław Porański – Zastępca Przewodniczącej
  • phm. Beata Róg – Zastępczyni Przewodniczącej
  • hm. Małgorzata Janczur
  • hm. Jacek Nawrocki
  • hm. Magdalena Turbasa
  • phm. Marek Balon
  • phm. Agata Jankowska

Posiedzenia KSI

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w hufcu, jeśli do 7 dni przed terminem posiedzenia nie będzie chętnych do otwierania lub zamykania próby, posiedzenie się nie odbędzie.

Dokładne godziny przyjmowania poszczególnych osób będą przekazywane zainteresowanym w formie maila, min. 3 dni przed posiedzeniem Komisji.

Terminy spotkań (WTOREK):

Rok 2021:
28.09. (wtorek), 19.10. (wtorek), 24.11. (środa), 14.12. (wtorek).
Rok 2022:
05.01. (środa), 08.02. (wtorek), 09.03. (środa), 12.04. (wtorek), 11.05. (środa), 24.05. (wtorek), 15.06. (środa)

Miejsce spotkań: lokal hufca, od godz. 18:00.

Adres mailowy: ksi.nowahuta@zhp.net.pl – mail, na który należy wysyłać wszelkie sprawy do KSI, próby, sprawozdania, inne wnioski.

Zdobywanie stopni:
Wszystkie dokumenty są też dostępne w e-Biurze Hufca
Regulamin KSI w Hufcu, obowiązujący od 1.03.2017, zaktualizowany 9.02.2021
System Stopni Instruktorskich w ZHP, zaktualizowany w październiku 2016

Przykłady przygotowane przez KSI:


Wniosek o otwarcie próby na stopień przewodnika,
Wniosek o otwarcie próby na stopień podharcmistrza,
Wniosek o zamknięcie próby na stopień,

Wszelkie informacje odnośnie prób na stopień harcmistrza znajdziecie na stronie Chorągwianej KSI. (http://www.krakowska.zhp.pl/przydatne-informacje).

Gorąco zachęcamy wszystkich zdobywających stopnie instruktorskie do realizacji zadań o zasięgu hufcowym! W tym celu zapraszamy zainteresowanych do kontaktu z poszczególnymi Namiestnikami. Na pewno pomogą Wam oni w doborze odpowiednich dla Was zadań, uwzględniając Wasze indywidualne potrzeby i umiejętności, a także wyzwania, które chcecie zrealizować.


Opiekunowie Stopni Instruktorskich Hufcu i ilość prowadzonych przez nich prób:

HUFIEC
hm. Aleksandra Favero HO
SZCZEP BARTOSZOWCY
hm. Magdalena Łuszcz (Mazgaj) HR
phm. Jolanta Gosławska HO 3 próby
phm. Julia Gosławska HR
phm. Agata Jankowska (Bębenek) HR
phm. Dagmara Magiera (Korfel) HO 1 próba
SZCZEP CZERWONYCH MAKÓW
phm. Wiktoria Hernik HO 3 próby
SZCZEP HALNY
hm. Beata Madej (Kulka) HR
hm. Jarosław Porański HR 2 próby
phm. Przemysław Gędźba HR
phm. Maciej Jeziorek HO
phm. Karol Kuźniarowski HR 1 próba
phm. Katarzyna Kuźniarowska HR 2 próby
phm. Adam Madej HR
phm. Ewa Sobolewska HR 3 próby
phm. Marzena Zawilińska HO
SZCZEP KOLOROWY
phm. Beata Malec HO 1 próba
phm. Radosław Omieciński HO
phm. Aleksandra Orczyk HO
SZCZEP OROGEN
hm. Jarosław Balon HR
hm. Jolanta Balon HR
hm. Ewa Job (Sikora) HR 1 próba
hm. Małgorzata Janczur HR 2 próby
hm. Anita Regucka-Fleming (Regucka-Kwaśnik) HR
phm. Aneta Balon (Soloch) HR
phm. Marek Balon HO 1 próba
phm. Mateusz Król HR
phm. Dawid Zaporowski HR
phm. Paweł Zieliński HO
phm. Piotr Smyrak HR 1 próba
SZCZEP TĘCZOWY
hm. Andrzej Grabowski HO
hm. Lucyna Grabowska HR
hm. Katarzyna Pucułek HR
hm. Piotr Salwiński HO
phm. Magdalena Banach (Furtak) HO 1 próba
phm. Angelika Bilska HO 2 próby
phm. Anna Ciężarek (Koperczak) HR
phm. Piotr Górniak HR 2 próby
phm. Krzysztof Jaworski HO
phm. Ewa Kuźniarowska (Stokłosa) HR 1 próba
phm. Anna Marat HO
phm. Katarzyna Marszalik HO
phm. Monika Rokicka (Suchy) HR
phm. Krzysztof Szczurek HO 1 próba
phm. Wojciech Szydłowski HO
phm. Piotr Turbasa HR
phm. Aleksandra Wilk HR
SZCZEP UNIA
hm. Dominika Dąbrowska-Hojnor HO 4 próby
hm. Rafał Hojnor HO
hm. Jacek Nawrocki HR
phm. Maciej Czarnecki HR 1 próba
phm. Matylda Hojnor HO 1 próba
phm. Aneta Jędrszczyk HO 1 próba
phm. Anna Kraj HO
phm. Agnieszka Madetko-Kurczab HO
phm. Tadeusz Ostasz HR
phm. Michał Pańszczyk HO
phm. Beata Róg HO 1 próba
phm. Aleksandra Tarczydło-Ostasz HR 1 próba
phm. Michał Trestka HO 2 próby
phm. Paulina Trestka (Bała) HO

Instruktorzy
Czynnie działający instruktorzy z przydziałem do Hufca Kraków – Nowa Huta (RTF, 116KB)