Start Komenda Hufca

Komenda Hufca

hm. Dominika Dąbrowska-Hojnor – Komendantka
Kierujcie do niej:
– sprawy związane z formalnościami (opinie, zaświadczenia, rejestry)
– sprawy związane z kontaktami z Parterami zewnętrznymi – Dzielnice, Szkoły, Urzędy i wewnętrznymi – GK, Chorągiew, inne Hufce
– sprawy związane ze Szczepami
– sprawy związane z HAL/HAZ
– niecodzienne przedsięwzięcia
– i co tylko potrzebujecie 🙂
Kontakt: dominika.dabrowska-hojnor@zhp.net.pl

hm. Ewa Sobolewska – z-ca Komendantki Hufca ds. programu
Kierujcie do niej:
– sprawy związane z programem hufca,
– sprawy związane z programem chorągwi, GK lub imprezami zewnętrznymi,
– zapytania odnośnie zadań na stopnie dot. programu,
– zapytania odnośnie odznaczeń, nagród i wyróżnień (hufcowych, chorągwianych, GK i zewnętrznych),
– zapytania i informacje odnośnie pracy takich zespołów hufca jak Namiestnictwa, Kapituła Odznaczeń, Zespół Programowy oraz Zespół Promocji
Kontakt: ewa.sobolewska@zhp.net.pl

phm. Aleksandra Tarczydło-Ostasz – Skarbnik Hufca
Kierujcie do niej:
– pytania związane z finansami
Kontakt: aleksandra.tarczydlo@zhp.net.pl

hm. Wiktoria Hernik – członkini Komendy ds. pracy z kadrą i kształcenia
Kierujcie do niej:
– zapytania odnośnie chęci pracy w zespołach hufca,
– zapytania odnośnie zadań na stopnie na poziomie hufcowym,
– zapytania i informacje odnośnie pracy takich zespołów hufca jak ZKK, KSI i KSH,
– wszystkie sprawy związane z rozwojem, motywacją i pracą z kadrą,
– zapotrzebowanie na kursy i warsztaty,
– chęć prowadzenia zajęć oraz pracy w kadrze na kursach i warsztatach.
Kontakt: wiktoria.hernik@zhp.net.pl

phm. Dariusz Pronobis – Członek Komendy ds. organizacyjnych
Kierujcie do niego:
– sprawy sprzętowe i techniczne
– pytania dot. dyżurów szczepów
– pytania dot. lokali Hufca.
Kontakt: dariusz.pronobis@zhp.net.plWszelkie sprawy do Komendy Hufca prosimy przesyłać na adres: krakownowahuta@zhp.pl

W Hufcu powołany też jest Szef Biura – hm. Jarosław Porański
Do niego kierujcie:
– zapytania dotyczące dokumentacji hufca,
– zapytania dotyczące ewidencji ZHP.
Kontakt: krakownowahuta@zhp.pl