Start Grzechynia Aktualności chatkowe

Aktualności chatkowe

Wpis z 19.05.2020

Obecnie od września 2019 roku przy chacie trwają prace remontowe na rzecz utrzymania chaty w należytym stanie. Ponadto stopniowo chata jest modernizowana. Naszym zamiarem jest dostosowanie chaty pod względem funkcjonalnym, sanitarnym i  estetycznym do obecnych standardów i wymogów.

PRACE WYKONANE w 2019 ROKU NA RZECZ CHATY:

 • Usunięcie zalegających wkoło chaty odpadów pobudowlanych oraz niewywiezionych śmieci
 • Uporządkowanie stodoły i zaadaptowanie na cele magazynu narzędziowo materiałowego
 • Wymiana przegniłych belek podwalinowych – podniesienie opadniętego naroża chaty
 • Wykonanie opaski drenarskiej w części północnej chaty
 • Usunięcie zalegających odpadów w części podpiwniczenia
 • Wyposażenie chaty w gaśnice i apteczkę, oznakowanie dróg ewakuacyjnych
 • Demontaż pieca kuchennego– zastąpienie taboretem gazowym
 • Udrożnienie i uszczelnienie komina
 • Nowa adaptacja zaplecza kuchennego
 • Wypełnianie ubytków w mszeniu
 • Prace naprawcze w obudowie chaty
 • Naprawa schodów wejściowych do chaty
 • Poprowadzenie instalacji elektrycznej wewnętrznej – praca z agregatem
 • Poprawienie funkcjonalności okiennic ocynkowanych
 • Inne prace niewyszczególnione

PRZED NAMI POZOSTAŁO:

 • Dostosowanie dróg ewakuacyjnych – nowa schodnia ocynkowana
 • Wymiana podłogi wraz z izolacją termiczną
 • Zaadaptowanie nieużytkowanej części chaty na cele mieszkalne
 • Wykonanie nowych sanitariatów
 • Zadaszenie nad studnią
 • Prace termomodernizacyjne
 • Naprawa uszkodzonej połaci dachu
 • Prace zewnętrzne w koło chaty – naprawa schodów wejściowych , wykonanie opasek wkoło chaty
 • Prace remontowe wnętrza chaty

Jeśli jesteście zainteresowani wsparciem zespołu kwatermistrzowskiego w postaci pracy na rzecz chatki prosimy o kontakt z zespołem kwatermistrzowskim – krakownowahuta@zhp.pl

Można też wspierać finansowo nasze działania przelewając środki na konto hufca BNP PARIBAS nr 80 1750 0012 0000 0000 3265 2646
ZHP CHORĄGIEW KRAKÓW HUFIEC KRAKÓW NOWA HUTA z dopiskiem „GRZECHYNIA” 

O dalszych pracach i planach będziemy informowali was na bieżąco w kolejnych wpisach