Start Rada Hufca

Rada Hufca

Przy Komendzie Hufca funkcjonuje Rada Hufca, reprezentująca zdanie środowisk.

W skład Rady Hufca wchodzą (powołani rozkazem Komendanta Hufca):
1) Komendant Hufca i członkowie Komendy
2) Komendanci szczepów.

W spotkaniach Rady Hufca mogą ponadto uczestniczyć:
1) Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej
2) Przedstawiciele stałych zespołów Hufca
3) Członkowie komend szczepów
4) Goście zaproszeni przez Komendanta Hufca

Terminy spotkań: 

2023: 18.10, 15.11, 13.12 (spotkanie świąteczne)
2024: 10.01, 7.02, 13.03, 10.04, 8.05, 12.06