Start Rada Hufca

Rada Hufca

Przy Komendzie Hufca funkcjonuje Rada Hufca, reprezentująca zdanie środowisk.

W skład Rady Hufca wchodzą (powołani rozkazem Komendanta Hufca):
1) Komendant Hufca i członkowie Komendy
2) Komendanci szczepów.

W spotkaniach Rady Hufca mogą ponadto uczestniczyć:
1) Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej
2) Przedstawiciele stałych zespołów Hufca
3) Członkowie komend szczepów
4) Goście zaproszeni przez Komendanta Hufca

Terminy spotkań: 

2020: 08.09, 14.10, 18.11, 16.12
2021: 13.01, 10.02, 10.03, 14.04, 12.05, 16.06

Obecny skład Rady:

 • hm. Dominika Dąbrowska-Hojnor – Komendantka Hufca
 • phm. Ewa Sobolewska – z-ca Komendantki Hufca
 • phm. Aleksandra Tarczydło-Ostasz – Skarbnik Hufca
 • phm. Wiktoria Hernik – członkini Komendy Hufca
 • pwd. Dariusz Pronobis – członek Komendy Hufca
 • phm. Julia Gosławska – Komendantka Szczepu „Bartoszowcy”
 • pwd. Adam Wiśniak – Komendant Szczepu „Czerwonych Maków”
 • phm. Katarzyna Kuźniarowska – Komendantka Szczepu „Halny”
 • pwd. Anna Leks – Komendantka Szczepu „Kolorowy”
 • pwd. Magdalena Marzec – Komendantka Szczepu „Orogen”
 • phm. Krzysztof Szczurek – Komendant Szczepu „Tęczowy”
 • phm. Matylda Hojnor – Komendantka Szczepu „Unia”