Start Kapituła Stopni Harcerskich

Kapituła Stopni Harcerskich

Skład Kapituły Stopni Harcerskich

  • phm. Adam Madej HR – Przewodniczący
  • hm. Wiktoria Hernik HO
  • hm. Małgorzata Janczur HR
  • hm. Magdalena Łuszcz HR
  • hm. Jacek Nawrocki HR
  • phm. Krzysztof Szczurek HR
  • phm. Aleksandra Tarczydło-Ostasz HR
  • pwd. Maciej Bielski HO

Terminy spotkań (ŚRODA):

2022: 21.09, 19.10, 16.11, 7.12
2023: 18.01, 15.02, 22.03, 19.04, 17.05, 7.06

Zgłoszenia na Kapitułę należy wysyłać na tydzień przed spotkaniem.

Dokładne godziny przyjmowania poszczególnych probantów zostaną im przekazane w formie maila, min. 3 dni przed posiedzeniem Kapituły.

Miejsce spotkań: lokal hufca.

Adres mailowy: ksh.nowahuta@zhp.net.pl

Wszystkie dokumenty są też dostępne w e-Biurze Hufca

Zasady dzialania KSH  – zaktualizowane w 2022 (wersja do wydruku).

Wytyczne do rozpisywania prob na stopień HO – zaktualizowane w 2019 (wersja do wydruku).

Stopnie harcerskie (uchwała RN ZHP 26.06.2021)