Start Szczep Orogen

Szczep Orogen

Komendantka Szczepu: pwd. Magdalena Marzec HO

Komenda Szczepu:

Skarbnik Szczepu phm. Piotr Smyrak HR
Zastępczyni Komendantki Szczepu pwd. Barbara Łabuz HO
Zastępczyni Komendantki Szczepu pwd. Paulina Szemberg HO
Kwatermistrz Szczepu phm. Paweł Zieliński HO
Członek Komendy Szczepu phm. Mateusz Król HR

Adres mailowy: szczep.orogen@zhp.net.pl

Strona na Facebooku

Barwy środowiska: zielony z czarną oblamówką

Teren działania: Dzielnica XVII i XVIII

Jednostki:

Szkoła Adres szkoły
Jednostka Drużynowy
SP nr 80 os. Na Skarpie 8 11 GZ „Górskie Szczyty” dh. Barbara Krzywdziak
SP nr 98 os. Na Stoku 52 6 GZ „Dzieci Słońca” dh. Martyna Fitał
SP nr 98 os. Na Stoku 52 305 KDH „Odkrywcy Nieznanych Szlaków” im. Pawła Strzeleckiego pwd. Barbara Łabuz HO
SP nr 80 os. Na Skarpie 8 300 KDH „Zawrat” im. Bronisława Czecha pwd. Aleksandra Kramarz HO
SP nr 37 os. Stalowe 18 313 KDH „Młody Orogen” im. Klimka Bachledy phm. Dawid Zaporowski HR
SP nr 37 os. Stalowe 18 327 KDSH „Bezdroża” im. Wawrzyńca Żuławskiego dh Michał Węglarczyk
Harcerski Klub Górski „Bursztyn z Gerlachu” phm. Piotr Smyrak
Krąg Starszyzny pwd. Mariusz Dorsz