Start Szczep Orogen

Szczep Orogen

Komendantka Szczepu: phm. Aneta Balon HR

Komenda Szczepu:

Skarbnik Szczepu Emil Sarota
Z-ca Komendantki dh Piotr Jarecki

Adres mailowy: szczep.orogen@zhp.net.pl

Strona na Facebooku

Barwy środowiska: zielony z czarną oblamówką

Teren działania: Dzielnica XVII i XVIII

Jednostki:

Szkoła Adres szkoły
Jednostka Drużynowy
SP nr 80 os. Na Skarpie 8 11 GZ „Górskie Szczyty” dh Krystian Rusek
SP nr 98 os. Na Stoku 52 6 GZ „Dzieci Słońca” dh. Martyna Fitał
SP nr 98 os. Na Stoku 52 305 KDH „Odkrywcy Nieznanych Szlaków” im. Pawła Strzeleckiego pwd. Barbara Łabuz HO
SP nr 80 os. Na Skarpie 8 300 KDH „Zawrat” im. Bronisława Czecha pwd. Aleksandra Kramarz HO
SP nr 37 os. Stalowe 18 327 KDSH „Bezdroża” im. Wawrzyńca Żuławskiego dh Jakub Flasz
pDW „Aventura” phm. Aneta Balon HR
Harcerski Klub Górski „Bursztyn z Gerlachu” phm. Piotr Smyrak HR
Krąg Starszyzny pwd. Mariusz Dorsz HO