Start Stopnie

Stopnie

Zachęcamy do aktywnego samorozwoju!

W naszym Hufcu działają:
Komisja Stopni Instruktorskich (uprawnienia do przyznawania stopni Przewodnika oraz Podharcmistrza)
Kapituła Stopni Harcerskich (uprawnienia do przyznawania stopni Harcerza Orlego oraz Harcerza Rzeczpospolitej)