Start Szczep Kolorowy

Szczep Kolorowy

Komendantka Szczepu: pwd. Anna Leks HO


Komenda Szczepu: 

Skarbnik Szczepu dh Piotr Kuraś
Zastępczyni Komendantki Szczepu pwd. Wiktoria Wyrwa HO
Zastępczyni Komendantki Szczepu dh. Julia Adamczyk

Adres mailowy:
szczep.kolorowy@zhp.net.pl

Strona internetowa

Strona na Facebooku

Barwy środowiska: zielony z żółtą oblamówką

Teren działania: Dzielnica XIV i XVIII

Jednostki:

Szkoła Adres szkoły Jednostka Drużynowy
SP nr 103 os. Kolorowe 29 18 GZ „Wędrowcy do Świtu” dh. Zofia Dulęba
SP nr 156 ul. Centralna 39 14 GZ „Słoneczniki” dh. Maria Wieczór
SP nr 156 / SP nr 103 ul. Centralna 39 / os. Kolorowe 29 263 KDH „Zawiszacy” im. hm. Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka” dh. Anna Wiśniewska
SP nr 103 os. Kolorowe 29 262 KDSH „Czarne Wilki” im. hm. Józefa Grzesiaka ps. „Czarny” dh. Gabriela Osuch
    pDW „Gwiazd Polarna” dh. Julia Cenda