Składki członkowskie 2023

UDOSTĘPNIJ
/
548

W 2023 r. składka członkowska wynosi w naszym Hufcu 60 zł kwartalnie, płatne z góry za cały rok (240 zł) lub do 20. dnia każdego kwartału.

Zuchy i harcerze, instruktorzy i kadra szczepów opłacają składki przelewem na konto środowiska – podane przez drużynowego lub skarbnika szczepu.

Instruktorzy i kadra hufca opłacają składki przelewem na konto główne Hufca:
BNP PARIBAS nr 80 1750 0012 0000 0000 3265 2646
treść przelewu powinna brzmieć – „Składka członkowska NAZWISKO IMIĘ – rok czy kwartał za jaki uiszcza się wpłatę”.

Dziękujemy za terminowe opłacanie składek!